Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “منحنی هزینه”

نقشه راه فناوری های لوسنت

حمید عبدلی ۰

در این مقاله به تشریح تجربیات چندین ساله شرکت لوسنت (Lucent Technologies Corporation) در زمینه بکارگیری نقشه راه فناوری و ره نگاری پرداخته شده است. در نقشه راه فوق محرک…