Press "Enter" to skip to content

Posts published in “روندها”

روند هزینه توریست در بازه ۲۰۱۶-۱۹۹۵

حمید عبدلی ۰

یکی از عناصر اثرگذار در حیطه توریست کشور چین است. بنابر گزارش شرکت مشاوره مک کنزی, مردم چین از لحاظ هزینه ای, خریدار بیش از یک-سوم اجناس لوکس در جهان…

روندهای جهانی در صنعت دریایی تا ۲۰۳۰

حمید عبدلی ۰

در این گزارش سناریویی سه قطبی بر اساس محرک ها و روندهای جهانی از قبیل اقتصاد, جمعیت, منابع, محیط زیست, فناوری, و مصرف کنندگان برای افق زمانی ۲۰۳۰ و در…

آینده برخی فناوری ها در افق ۲۰۵۵

حمید عبدلی ۰

در این نوشته که از شماره ۷۶ مجله آینده نگر برداشت شده جایگاه برخی فناوری ها در افق ۲۰۵۵ ارائه شده است. مطمئنا فناوری های دیگری از جمله خودروهای هوشمند,…