Press "Enter" to skip to content

تحلیل روند موضوعی و کشف ارتباطات میان رشته ای در مقالات حوزه سیستم های اطلاعاتی

حمید عبدلی ۰

در این مقاله بر اساس مقالات چاپ شده در WOS در حوزه سیستم های اطلاعاتی به تحلیل روند تولیدات علمی در بازه زمانی ۱۹۶۵ تا ۲۰۱۴ پرداخته شده است.

نگاشت استنادی برای تعیین جریان های فکری حاکم در بازه ۱۹۴۸ تا ۲۰۱۴ مورد استفاده قرار گرفته و در نهایت با استفاده از تکنیک هم وقوعی نقشه علم و ارتباطات بین رشته ای تعیین گردیده است.

در این پژوهش از نرم افزار bibexcel برای پیش پردازش داده ها, و نرم افزارهای Pajek ، VOSviewer و CitN برای ترسیم نقشه ها استفاده شده است.

 

تحلیل_روند_موضوعی_کشف_ارتباطات_مقالات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *