Press "Enter" to skip to content

نقشه راه فناوری خودرو

حمید عبدلی ۰

پیش بینی صنعت خودرو یک همکاری بین صنعت، دانشگاه و دولت برای شناسایی و تعیین تكنولوژي براي حمل و نقل پايدار جاده ای را نشان مي دهد. محصولات و  فناوری های آینده بایستی اهداف اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی را برآورده ساخته و نیازهای  بازار برای جابجایی، ایمنی، عملکرد، هزینه و مِطلوبیت را با اهداف بهبود کیفیت زندگی و ثروت در UK ایجاد نماید.
نقشه راه پیش بینی فناوری خودرو,  برای شناسایی فناوری و تحقیقات مربوطه با هدف حمایت از صنعت UK در بازار رقابتی جهانی برای حمل و نقل محصولات و جابجایی پایدار شهروندان UK توسعه یافته است.  در فرآیند ره نگاری
بیش از ۱۳۰ متخصص از بخش حمل و نقل جاده ای از بیش از ۶۰ سازمان گرد هم آمدند.
هدف این بود که از ساختار نقشه راه برای جمع آوری و به اشتراک گذاشتن مجموعه غنی از دیدگاه ها درباره چگونگی  بازارها، محصولات، سیستم ها و فناوری های جاده ای در ۲۰ سال آینده استفاده شود. محدوده نقشه راه پیش بینی فناوری خودرو, وسیع بوده و منعکس کننده ماهیت پیچیده
سیستم حمل و نقل جاده ای می باشد. نقشه راه نشان دهنده تصویری غنی از دانش و تفکرات و طیف گسترده ای از دیدگاه ها در بخش خودرو است. با توجه به دامنه گسترده ی
نقشه راه، عدم قطعیت ذاتی مربوط به بازه ززمانی ۲۰ سال و منافع مختلف مجموعه متفاوتی از ذینفعان، مطلوب نیست که بیش از حد برنامه تحقیق محدود شود. در عوض،
نقشه راه برای ارائه ساختار, زمینه و جهات گسترده استفاده می شود. این ساختار زبان و رویکردی منسجم را بر اساس فهمی از روابط بین حوزه های خاص فناوری، عملکرد سیستم و محرک های صنعت ایجاد کرده است.

Foresight_Vehicle_Technology_Roadmap -vers

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *