Press "Enter" to skip to content

نقشه راه مرکز تحقیقاتی اندونزی در زمینه AUV

حمید عبدلی ۰

در این مقاله، ابتدا دسته بندی شناورهای زیرآبی ارائه شده وضمن معرفی و بررسی ویژگی های کلی این شناورها، یک مقایسه کلی بین ویژگی های شناورهای هر دسته انجام شده است. در ادامه با تمرکز بر روی شناورهای بدون سرنشین و به طور خاص شناورهای بدون سرنشین هوشمند، توضیحاتی درخصوص توجیه اقتصادی، و فنی استفاده از این شناورها و همچنین لزوم دستیابی به فناوری های مرتبط با این سامانه در دنیا و ایران بیان شده است. مراحل و روند توسعه این فناوری در گذر زمان از دیگر موضوعات بررسی شده در این مقاله می باشد.

تمام آنچه که مطرح گردید در یک جمله بیان کننده لزوم دستیابی بشر به این دانش و فناوری می باشد لیکن آنچه که مهمتر است نحوه ورود به این بحث و چگونگی دستیابی به این دانش و فناوری است. بر همین اساسی در ادامه با توجه به تجارب موجود در دنیا و انطباق با توانایی های موجود در داخلی کشور، اصول رویکردها و ملزومات دستیابی و توسعه دانش و فناوری AUV بیان شده و در این خصوص به ارائه مدل هایی پرداخته شده است. در انتها ضمن بررسی نقش شبیه سازها در راستای نیل به این هدف، مزایا و کاربردهای این سیستم ها به عنوان یک ابزار توسعه ای بیان شده است.

 

نقشه_راه_مرکز _تحقیقاتی_اندونزی_AUV-ROV

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *