Press "Enter" to skip to content

نقشه راه یکپارچه سازی سیستم های بدون سرنشین در شبیه سازی صحنه نبرد دریایی

حمید عبدلی ۰

این سند که ترجمه Compilation of Unmanned Systems Integrated Roadmap in Simulation of Marine Battle است به سیستم های بدون سرنشین در سه حوزه هوا، زمین و دریا پرداخته است.

علاوه بر برخی اطلاعات مالی و بودجه بندی در این سه حوزه، اطلاعاتی از دسته بندی سیستم های بدون سرنشین و زیرسیستم های آن ها و ارتباط این سه حوزه ارائه شده است.

نقشه راه یکپارچه سازی سیستم های بدون سرنشین در شبیه سازی صحنه نبرد دریایی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *