Press "Enter" to skip to content

بررسی و مقایسه‌ی انواع نقشه راه فن‌آوری از منظر هدف و قالب

حمید عبدلی ۰

هر سازمانی بایستی برای تدوین نقشه راه، با توجه به شرایط خود، قالب و هدف نقشه راهی را که می‌خواهد مورد استفاده قرار دهد تعیین کند؛ در این مقاله انواع نقشه راه فن‌آوری از منظر هدف و قالب، بیان شده و مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است. مزیت پژوهش حاضر، اضافه کردن سه نوع نقشه راه (یکی از منظر هدف و دو نوع از نظر قالب) به موارد معرفی شده در تحقیقات پیشین می‌باشد. همچنین، در پایان مقایسه‌ای بین مزایا و معایب انواع نقشه راه صورت گرفته و نتایج در جدولی ارائه شده است.

 

بررسی_و_مقایسه‌ی_انواع_نقشه_راه_فن‌آوری (word)

بررسی_و_مقایسه‌ی_انواع_نقشه_راه_فن‌آوری (pdf)

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *